top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCichosz

Walne zebranie sprawozdawcze za 2021 rok

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa


Zarząd Stowarzyszenia CICHOSZ z Cichostowa

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się

17 marca 2022 roku o godzinie 17.30

w świetlicy wiejskiej w Cichostowie


Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa


  1. Otwarcie zebrania i powitanie członków.

  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

  4. Przyjęcie porządku zebrania

  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia CICHOSZ za rok 2021.

  6. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia CICHOSZ za rok 2021.

  7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2022.

  8. Podjęcie uchwał:

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za rok 2021

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2021

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy dla zarządu Stowarzyszenia CICHOSZ.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na rok 2022.

9. Dyskusja i wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad


Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz zainteresowanych do wzięcia udziału w zebraniu.


Zarząd

Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Forum NGO's odbywające się w Powiat Parczewski za nami. Oficjalne podsumowanie wydarzenia/spotkania/inicjatywy co prawda przed nami, ale spacerując dziś przez las i łąki i odgrzewając w międzyczasie p

Post: Blog2_Post
bottom of page