Szukaj
  • Cichosz

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa


Zarząd Stowarzyszenia CICHOSZ z Cichostowa

zawiadamia

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się

26 lutego 2021 roku o godzinie 17.30

w świetlicy wiejskiej w Cichostowie


Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa


  1. Otwarcie zebrania i powitanie członków.

  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego władności do podejmowania wiążących uchwał.

  4. Przyjęcie porządku zebrania

  5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia CICHOSZ za rok 2020.

  6. Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz badania gospodarki finansowej Stowarzyszenia CICHOSZ za rok 2020.

  7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2021.

  8. Podjęcie uchwał:

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania merytorycznego za rok 2020

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2020

- Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020

- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za okres sprawozdawczy dla zarządu Stowarzyszenia CICHOSZ.

- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie planu działalności i planu finansowego na rok 2021.

9. Omówienie projektu „Po zdrowie w Cichostowie” dofinansowanego przez Fundacje BGK.

10. Dyskusja i wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad


Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz zainteresowanych do wzięcia udziału w zebraniu.

Uwaga: Spotkanie odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym z ograniczoną liczbą miejsc. Uczestnicy spotkania proszeni są o zabranie maseczek.


Zarząd

Stowarzyszenia Cichosz z Cichostowa17 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie