top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCichosz

Maria Tarnowska - hrabina, wiceprezes PCK i członek Armii Krajowej

Dziś w siedzibie Ministerstwo Obrony Narodowej podpisaliśmy umowę na realizację zadania publicznego pod tytułem "Maria Tarnowska - hrabina, wiceprezes Polski Czerwony Krzyż (PCK) i członek Armii Krajowej".


Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 31.380,00zł Termin realizacji: 1.08.2022 - 30.11.2022


Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Marii Tarowskiej, która miała bezpośredni wpływ na kształtowanie polskiej państwowości.

W ramach realizacji projektu: - powstanie mural w Gmina Milanów - odbędą się 4 lekcje historyczne dla dzieci - zorganizowana zostanie uroczystość patriotyczna w ramach kolejnej edycji obchodów społecznego Dnia Niepodległości "Kultura drogą do Niepodległości IV" - odbędzie się bezpłatny koncert Magda Steczkowska


Uroczyste odsłonięcie muralu: 10.11.2022Do zobaczenia!


Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.


------- Stowarzyszenie Cichosz działa jako organizacja społeczna i utrzymuje się ze składek jej członków. Nie otrzymujemy wynagrodzenia za realizowane wydarzenia, projekty czy inicjatywy. Możecie wesprzeć nasze działania wpłacając cegiełkę na cele statutowe: nr. konta 36 1600 1462 1870 5113 5000 0001 tytuł "działania statutowe" www.stowarzyszeniecichosz.org


#cichosz #stowarzyszeniecichosz #milanów #gminamilanów #powiatparczewski #cichostów #mural

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Forum NGO's odbywające się w Powiat Parczewski za nami. Oficjalne podsumowanie wydarzenia/spotkania/inicjatywy co prawda przed nami, ale spacerując dziś przez las i łąki i odgrzewając w międzyczasie p

Post: Blog2_Post
bottom of page